Các khối cơ bản trên ups offline

2,3K
18/02/2017

I.ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TRÊN UPS OFFLINE

       - Có thời gian chuyển mạch từ 2-10ms khi chuyển trạng thái hoạt động từ chế độ điện lưới sang chế độ dự phòng và ngược lại.

       - Dạng sóng ra cấp cho thiết bị khi ở chế độ nguồn dự phòng là xung vuông lưỡng cực (Step wave). Vì vậy dòng offline ko thích hợp cho tải là các thiết bị dây quấn như động cơ, bóng đèn neon, chấn lưu dây quấn ...

       - Bộ nghịch lưu - Inverter (DC/AC) làm việc ở trạng thái chờ (Standby).

       - Cung cấp nguồn ra cho tải chủ yếu là máy tính cá nhân, máy chủ nhỏ, máy trạm ...

II.CÁC KHỐI CƠ BẢN

      - Khối khởi động

      - Khối Converter

      - Khối Inverter

      - Khối nhận biết lưới

      - Khối Charger

      - Khối CPU

      - Khối chuyển mạch