BỘ LƯU ĐIỆN UPS - UPS HL

Giảm giá 10%

UPS online HL-10K/8000w

UPS MODEL HL-10K         ..

31.800.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng
Giảm giá 10%

UPS online HL-10KS/8000w

UPS MODEL HL-1KS       ..

29.800.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng
Giảm giá 10%

UPS online HL-1K/900w

UPS MODEL HL-1K         ..

5.600.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng
Giảm giá 10%

UPS Online HL-1KS/900w

UPS MODEL   HL-1KS       ..

4.800.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng
Giảm giá 10%

UPS Online HL-2K/1800w

  UPS MODEL   &nb..

9.800.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng
Giảm giá 10%

UPS online HL-2KS/1800w

UPS MODEL       HL-2KS   ..

8.500.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng
Giảm giá 10%

UPS online HL-3C15K/12000w

UPS MODEL   HL-3C15KS       ..

55.800.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng
Giảm giá 10%

UPS online HL-3C20KS/16000w

UPS MODEL   HL-3C20KS       ..

64.900.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng
Giảm giá 10%

UPS online HL-3K/2700w

UPS MODEL         HL-3K ..

12.800.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng
Giảm giá 10%

UPS online HL-3KS/2700w

  UPS MODEL   &nb..

11.700.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng
Giảm giá 10%

UPS online HL-6K/4800w

UPS MODEL HL-6K         ..

26.700.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng
Giảm giá 10%

UPS online HL-6KS/4800w

UPS MODEL   HL-6KS       ..

23.500.000₫

Bộ Lưu Điện Nhập Khẩu Chính Hãng BH 36 tháng